Zastupitelstvo města Vyškova

Informace o zasedáních Zastupitelstva města Vyškova

a jeho aktivitách, či členech najdete zde.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Zastupitelstvo města Vyškova na svém předprázdninovém zasedání rozhodlo,

že varianta demolice stávajícího a výstavba zcela nového zimního stadionu je ta,

kterou budou preferovat.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Záměr odkoupení bytového domu na ul. Žižkova (bývalé OSP).
 
   Zasedání bylo velmi vyhrocené a napjaté. Zastupitelé k této věci jednali pouhých 35 minut, ale za tu dobu padlo hodně slov a názorů, které se dají popsat jako konfrontační. Posuďte sami jak se jednání zastupitelstva vyvíjelo a kam dospělo.

Vyškovská TV, s.r.o.

Smetanovo nábřeží 521/39
Vyškov
68201
604 167 376 vyskovskatv@seznam.cz
Vyškovská TV, s.r.o.